అతి ఆన్ లైన్ ఆటలలో కూడా ?

మొబైల్ గేమ్స్, వీడియో గేమ్స్ ఏదో ఆటవిడుపుగా ఉండాలి కానీ అలవాటు అయిపోకూడదు. ఫిజికల్ గా ఆటలు ఆడండి, ఓపిక మేర ఆడగలుగుతారు, మళ్లీ ఆడాలంటే శక్తి కోసం తినాలి, విశ్రాంతి తీసుకుని మరలా మరో సమయంలో ఆడతాం. అదే వర్చువల్లి ఆన్ లైన్ గేమ్స్ లేక వీడియో గేమ్స్ ఆడితే, రోజు తినే తిండే కదా, కాసేపు ఆగి తిందాం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ గేమ్స్ ఆడడానికి శక్తి ఎక్కువ అవసరంలేదు. ఫోన్లోనో, కంప్యూటర్లోనో ఆడేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువసేపు కూర్చునే ఓపిక ఉంటే, చాలు గేమ్స్ ఆడేస్తూ ఉంటాం. మొదట్లో సరదగా అనిపించే గేమ్స్ తర్వాత అలవాటుగా మారిపోతాయి. అలా మనల్ని వ్యసనపరులుగా మార్చే మొబైల్ గేమ్స్ మనకొద్దు, మన చదువే మనకు ముఖ్యం. గేమ్ ఏదైనా అటవిడుపు కోసమే కానీ, గేమ్ ఆడలేకుండా నేను ఉండలేను అనే స్థితికి మనం చేర కూడదు. కొత్త అలవాట్లను తెచ్చే స్మార్ట్ ఫోనును మనం మన మంచికి ఉపయోగిద్దాం! హైస్కూల్ పాఠాలను అప్పుడప్పుడూ ఫోను ద్వారా వినడం మొదలుపెడదాం… మీరు 8,9,10 వతరగతి పాఠాలను మీ స్మార్ట్ ఫోను ద్వారా వినాలంటే, ఇప్పుడే లిటిల్ ధింగ్స్ టు లిజన్ అనే ఐడి ద్వారా గూగుల్…
Read More