సాంకేతిక వస్తువుల అలవాటు అయితే

సాంకేతిక వస్తువుల అలవాటు అయితే

టెలివిజన్, రేడియో, గేమ్స్ మరియు స్టీరియో సిస్టమ్ వంటి పలు గాడ్జెట్లలో మానవులు తమ సమయాన్ని సగటున ఖర్చు చేస్తారని నిపుణులు అధ్యయనం చేసినట్టుగా వింటూ ఉంటాం.

సంక్షేమ సంస్థల కోసం డబ్బును అందించడానికి కొన్ని ఉత్తమ స్థలాలు

పాత్రత ఎరిగి దానం చేయమని చెబితే, చేసిన దానం అవసరమైనవారికి అందుతుందా లేదా అని విచారణ చేసి దానం చేయమని చెబుతారు. తన అవసరాలకు మించి, డబ్బు

విషయాలు అలవాట్లుగా ఉంటే....

విషయాలు అలవాట్లుగా ఉంటే….

జీవితం అంటే ఏమిటి? సంతోషం, బాధలతో కాలంలో కలసి చేసే ప్రయాణం. జీవన దారి తీసే ప్రయాణంలో మనకు నచ్చిన విషయాలు, లేదా మనకు నచ్చని విషయాలు

స్మార్ట్ వినియోగం ఆలోచనా విషయం

స్మార్ట్ వినియోగం ఆలోచనా విషయం

థింకింగ్ థింగ్స్ -ఆలోచనా విషయాలు సామాన్య జీవితంలో సహజంగా జరిగే సంఘటనలకు సాధారణంగా ఆలోచనలు సాగుతాయి. పని, సంపాదన, ఖర్చు, పొదుపు, అదనపు ఖర్చులు, మిగులు, అధిగమించవలసిన

సామాన్యుని సాధారణ ఆలోచన విషయాలు

సామాన్యుని సాధారణ ఆలోచన విషయాలు

జీవన ప్రయాణానికి మంచి పునాది కోసం ఒక సామాన్యని జీవితంలో సాధారణ ఆలోచనలు సాధారణ మనిషి యొక్క జీవితం చాలా సాధారణంగా, చిన్న కలలు, ఆకాంక్షలు, కోరికలు

హలో ప్రపంచమా!

స్వాగతం ఐథింక్స్ థింకింగ్ థింగ్స్ బ్లాగుకు మరియు బ్లాగు దర్శించినందుకు ధన్యవాదాలు – ఐథింక్